604-946-6622 [email protected]

ਬੀ ਸੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $211,346 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ

ਉੱਤਰੀ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਕਾਟ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ 23 ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰੀਚਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂਗੇਦਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ $211,346 ਲਈ 20 ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਡੈਲਟਾ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਕਾਟ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" "ਮਾਪੇ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਗੇ।"

pa_INPanjabi
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਟਵਿੱਟਰ