604-946-6622 [email protected]

ਬੀ.ਸੀਤਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ REACH ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 6 iPads ਖਰੀਦਣ ਲਈ $6,000 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ! ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅਪਲਾਈਡ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀਤਾਜ਼ਾ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 100% ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ 60+ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ BC ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।

pa_INPanjabi
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਟਵਿੱਟਰ