604-946-6622 [email protected]

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਸ ਗਾਲਾ ਲਈ ਸਾਡੀ 8ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਕਤੂਬਰ 03, 2020 ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। MC ਸਟੀਵ ਡਾਰਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ REACH ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਪਾਂਸਰਾਂ, ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੋ!

 

pa_INPanjabi
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਟਵਿੱਟਰ