604-946-6622 [email protected]

ਰੀਚ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਨੌਰਥ ਵਿਖੇ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਟਾਇਰ ਸਟੀਵਰਡਸ਼ਿਪ BC ਤੋਂ $19,812.00 ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ, ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦੀ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ASD ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਰੀਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ASD ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਚੁਸਤੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੋ ਅਤੇ ਟਿਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ!

pa_INPanjabi
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਟਵਿੱਟਰ